Hot News

旅店歡迎旅客使用振興三倍券消費!

凡使用振興三倍券於住宿房費時,可另享以下優惠 :

 

1.  入住時間提早為入住當日14:00進房(平常為15:00進房)

2.  退房時間延長為退房當日13:00退房(平常為12:00退房)

 

 

【特別說明】

●  振興三倍券僅能受理紙本票券及綁定三倍券之實體信用卡片,恕無法受理電子票證及行動支付等其他方式之振興三倍券

 
x
 Line
x
 
x
 
x
 
x
 Facebook
x
 
x
 Call us
x
 Line@me
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!